Slide background ĐIỀU KHIỂN MỌI THỨ QUA INTERNET
Slide background
Slide background

s1

Điều khiển mọi thứ qua Internet

Để hiện thực hóa khái nhiệm “Internet of things” ngay tại Việt nam và ứng dụng rộng rãi vào những lĩnh vực sát sườn của đời sống như hệ thống điện thông minh trong nhà, hệ thống điều khiển tưới tiêu, chiếu sáng, chống trộm cho các trang trại, hệ thống hộp đen cho các máy móc sản xuất trong nhà máy… VSYS đã nâng khái niệm “Internet of things” sang một nấc khác tạm gọi là Control everything through internet.

s2

Vsys Controller

Mỗi bộ VSYS Controller có 1 account trên điện toán đám mây. Việc đọc và nạp chương trình điều khiển giữa smart phones và VSYS Controller thông qua account này. Nên khi có sự cố cần phải thay bộ VSYS Controller thì chỉ cần khai báo lại account này, chương trình điều khiển sẽ tự động đồng bộ từ account xuống bộ VSYS Controller mới.

s3

Vsys Logic

VSYS đã phát triển ra bộ công cụ bao gồm bộ thiết bị điều khiển nhúng và nền tảng ứng dụng trên smart phones để việc lên qui trình, kịch bản điều khiển tự động dễ dàng đến mức ai cũng có thể làm được miễn là người đó biết rõ qui trình mình cần điều khiển chứ không cần phải có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình hệ thống.