LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG VIỆT

55 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 28 66606065

Fax: +84 28 38208318

E-mail: info@vsys.vn